Skolas darbinieki var izdarīt daudz, taču ne visu, tādēļ ir svarīga sadarbība ar vecākiem. Lai gan daudzi vecāki nav pieraduši un aktīvi neiesaistās skolas dzīvē, viņi vēlas uzzināt, kā skola risina sarežģītus jautājumus, kā piemēram, alkohola prevencija. „Runājot par alkoholu” vēstnešu pieredze rāda, ka labs kontakts starp vecākiem un skolotājiem un atvērts dialogs palīdz ātrāk rīkoties problēmu gadījumā un priekšlaicīgi no tām izvairīties. Tādēļ piedāvājām palīgmateriālu skolotājiem sadarbības veidošanai ar audzināmās klases vecākiem, kurā ir iekļautas iespējamās metodes un apspriežamās tēmas.