Skola ir iestāde, kurā bērni pavada lielāko daļu savas dienas, tāpēc ir svarīgi, lai viņi tajā jūtas labi. Alkohola un citu atkarību izraisošo vielu prevencija var būt realizējama ne tikai klasē, bet arī skolas līmeni un galvenais priekšnoteikums tam ir vide, kurā labi jūtas gan skolēni, gan skolotāji un administratīvie darbinieki, gan vecāki.

Sadarbībā ar Jaunpiebalgas vidusskolu, programmas komanda kopā ar „Go Beyond” jauniešu attīstības programmas dalībniekiem, kuri paši ir neseni vidusskolas absolventi, ir izstrādājusi materiālu, kas sniedz vadlīnijas pozitīvas vides veicināšanai skolai.