„Runājot par alkoholu” ir metodiskais materiāls, ko var izmantot preventīvās sarunās ar jauniešiem par alkoholu un citām atkarībām dažādās mācību stundās pamatskolā un vidusskolā. Tā mērķis ir iemācīt jauniešiem veidot savu viedokli, ietekmēt situācijas sev apkārt, izvēlēties rīkoties atbildīgi un patstāvīgi, nepakļauties vienaudžu spiedienam un pateikt „nē” alkoholam. To var izmantot darbā gan ar 5. klases, gan 12. klases skolēniem, kombinējot uzdevumus sev ērtā secībā un ar atšķirīgu regularitāti.

Materiālā ir ietverti 27 dažādi uzdevumi, kas sakārtoti 4 dažādos līmeņos atkarībā no bērnu vecuma, iepriekšējās pieredzes ar alkoholu un pašreizējo interesi par to. Sagatavojošā līmeņa uzdevumi ir diagnostikas uzdevumi, kuri palīdz noteikt, kurš no līmeņiem konkrētajai klasei būtu piemērots. Pirmais līmenis ir atbilstošs jauniešiem, kuri alkoholu nelieto, nav mēģinājuši vai lieto pavisam maz un galvenokārt palīdz celt jauniešu pašapziņu un sociālās prasmes. Otrais līmenis ir piemērots skolēniem, kuri alkoholu jau ir pamēģinājuši. Šajā līmenī akcents ir uz gan uz sociālo prasmju attīstību, gan uz alkohola ietekmi uz organismu un ar tā lietošanu saistītām problēmām. Trešais līmenis ir noderīgs jauniešiem, kuri regulāri lieto alkoholu. Šajos uzdevumos liels uzsvars uz informācijas meklēšanu, likumdošanu, satiksmes drošību un ietekmi uz ķermeni un veselību.

Katrs uzdevums satur materiālus skolēniem un skolotājam, kā arī detalizētu tā īstenošanas aprakstu. Izmantotās darba metodes nodrošina skolēniem iespēju dalīties savā pieredzē un viedokļos un ietver vērtību apspriešanas uzdevumus neformālu diskusiju grupās, kur skolotāja loma ir radīt apstākļus atvērtai videi, paliekot fonā. Palikšana fonā un ieteiktās darba metodes nodrošina vislabāko klimatu, kurā jaunieši var pētīt, aplūkot un apspriest attieksmes un uzvedību saistībā ar konkrēto problēmu. Metodiskajā materiālā “Runājot par alkoholu” galvenokārt tiek izmantotas šādas metodes: individuālais darbs, rakstisks uzdevums, grupu darbs, diskusija, prezentācija un izspēle.

Uzdevumus latviešu valodā iespējams lejupielādēt šeit. Uzdevumus krievu valodā iespējams lejupielādēt šeit.

Katru semestri piedāvājam seminārus visā Latvijā. Seminārā iepazīstinām ar materiāla metodēm un uzdevumiem, kā arī nepieciešamajām zināšanām par alkohola ietekmi. Saskaņojot ar pašvaldību, ir iespējams iegūt arī apliecību par A līmeņa profesionālās pilnveides programmas apgūšana. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas vai pieteikt savu skolu vai pilsētu semināram, lūdzu sazinieties ar Lindu Sinku (linda@gobeyond.lv, +371 26112090)!