Lai iepazīstinātu skolotājus ar metodisko materiālu un palīdzētu viņiem sagatavoties sarunai ar skolēniem par alkoholu, esam izveidojuši savu vēstnešu komandu, kura pati ir strādājusi ar šo materiālu savās skolās, kā arī vada apmācības skolotājiem dažādos Latvijas reģionos latviešu valodā un krievu valodā. Lai noskaidrotu par tuvākajām apmācībām Jūsu reģionā vai pieteiktu savu skolu apmācībām, lūdzu sazinieties ar Lindu Sinku (linda@gobeyond.lv, 26112090).

 

Aiga Aizkalne

Aiga Aizkalne

DALP 5.vidusskola

Ineta Elksne

Ineta Elksne

Jaunpiebalgas vidusskola

Ineta Lāce - Sējāne

Ineta Lāce – Sējāne

Cēsu 2. vidusskola

Inga Bužoka

Inga Bužoka

Ventspils 4. vidusskola

Inita Zaharčuka

Inita Zaharčuka

Palsmanes internātpamatskola

Lauma Kļaviņa

Lauma Kļaviņa

Jelgavas 4.vidusskola

Sarmīte Jaševa

Sarmīte Jaševa

Jēkabpils vakara vidusskola

Zanda Bite

Zanda Bite

Ventspils 6. vidusskola

Iveta Apine

Iveta Apine

Mācību centrs “Humulus”

Jeva Karabeško

“Komandu Koučings”