Runājot par alkoholu

 

Lielākā daļa jauniešu (96.8% meiteņu un 95.2% puišu) jau 15 -16 gadu vecumā ir lietojuši alkoholu, turklāt aptuveni divas trešdaļas to ir darījuši vismaz reizi pēdējā mēneša laikā. Alkohola lietošanas rezultātā jaunieši atzīst, ka ir saskārušies ar individuālām, attiecību un seksuālām problēmām, kā arī likumpārkāpumiem (Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū ESPAD, 2011).

Liela daļa skolotāju uzskata par nepieciešamu runāt ar jauniešiem par alkohola lietošanu, tā ietekmi uz organismu un situācijām, ar kurām jaunieši saskaras, taču saskaras ar materiālu trūkumu. Tādēļ biedrība „Go Beyond” kopš 2013. gada rudens skolotājiem un sociālajiem pedagogiem piedāvā metodisko materiālu „Runājot par alkoholu”. Tas ir piemērots preventīvām sarunām ar jauniešiem no 5. līdz 12.klasei un ir viegli izmantojams kā klases, tā dažādu mācību priekšmetu stundās.
Šo metodisko materiālu ir izstrādājuši narkologi, psihologi un pedagogi no Zviedrijas, taču tas ir adaptēts izmantošanai Latvijā, kā arī papildināts ar Latvijas situāciju aprakstu, statistiku un likumdošanu. Šobrīd dažādas pielāgotas materiāla versijas tiek izmantotas Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Latvijā līdz 2015./2016. mācību gada sākumam darbam ar materiālu ir apmācīti vairāk nekā 1000 skolotāji dažādos reģionos.