2015.gadā tika uzsākts 3 gadus ilgs pētījums ”Alkohola lietošanas izplatība un paradumi 7.-9.klašu skolēnu vidū Latvijā”. Tiešsaistes aptaujas mērķis ir noskaidrot skolēnu izpratni par alkoholu un attieksmi pret tā lietošanu, kā arī informāciju par alkohola lietošanas pieredzi un tās dinamiku.

Skolēni tiek anketēti divas reizes 7.klasē, pa vienai reizei 8. un 9. klasē. Aptauja ir anonīma un neviens skolēns netiek identificēts ar sniegtajām atbildēm, kā arī netiek ievākta konfidenciāla informācija. Aptaujas anketa izveidota tā, lai rosinātu skolēna pašrefleksiju par alkohola un atkarību tēmu. Tā var kalpot kā vērtīgs instruments pašnovērtējumam un preventīvo pasākumu sastāvdaļa skolā pēc rezultātu apkopošanas.

Pētījuma pirmais posms notika 2015.gada septembrī un tajā piedalījās 50 Latvijas skolas, 1753 7.klases skolēni, lielākoties (78.3%) 13 gadus veci jaunieši. Pētījumu veic biedrība Go Beyond sadarbībā ar sociologiem un antropologiem programmas “Runājot par alkoholu” ietvaros.

Papildus informāciju iespējams iegūt, rakstot Kristiānai Pavlova – kristiana@gobeyond.lv.