2015. gadā biedrība Go Beyond sadarbībā ar sociologiem un antropologiem programmas “Runājot par alkoholu” ietvaros uzsāka 3 gadus ilgu pētījums ”Alkohola lietošanas izplatība un paradumi 7.-9. klašu skolēnu vidū Latvijā”. Pirmajā pētījuma posmā dalību uzsāka 50 Latvijas skolas, kopumā 1754 7. klases skolēni, vairums no kuriem ir 13 gadus veci Pētījuma mērķis ir noskaidrot atkarību izraisošo vielu lietošanas ieradumus un attieksmi pret atkarību izraisošajām vielām jauniešu vidū. Pētījums tiks veikts vairākos posmos tādejādi sekojot jauniešu rīcības un attieksmes izmaiņām trīs gadu periodā.

Galvenie pētījuma pirmā posma rezultāti:

  • Pētījuma pirmā posma rezultāti liecina, ka vairāk, kā puse 61% jauniešu 7. klasē ir mēģinājuši vai lietojuši alkoholu. Smēķēšana un narkotiku lietošana ir ievērojami mazāk izplatītas jauniešu vidū. 7. klašu skolēnu vidū alkoholu biežāk ir lietojuši zēni un jaunieši no skolām, kurās mācību valoda ir latviešu.

Atkarību izraisošo vielu lietošana

Majaslapa2

Bāze, visi respondenti, 7. klašu skolnieki; n= 1754.

 

  • Trešā daļa no tiem jauniešiem, kuri ir mēģinājuši vai lietojuši alkoholu, pirmo reizi to ir pagaršojuši pirms 13 gadu vecuma sasniegšanas. Jo agrākā vecumā jaunietis ir pirmo reizi pamēģinājis lietot alkoholu, jo lielāka iespējamība, ka tas tiks lietots atkārtoti līdz 13 gadu vecuma sasniegšanai.
  • Ir vērojama pārklāšanās starp dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanu. Tie jaunieši, kuri lieto, vai ir mēģinājuši lietot, alkoholu biežāk smēķē un ir mēģinājuši lietot narkotikas, kā arī ievērojami biežāk lieto enerģijas dzērienus.
  • Vairums no jauniešiem, kuri lieto, vai ir lietojuši alkoholu, bieži saskaras ar fizisku diskomfortu un miega problēmām, kas ievērojami retāk novērojamas jauniešiem, kuri alkoholu nelieto. Izteikti biežāk alkoholu lietojušie jaunieši izjūt nogurumu dienas laikā, grūtības iemigt un jūtas neizgulējušies.
  • To jauniešu, kuri lieto alkoholu, brīvais laiks visbiežāk nav iepriekš organizēts un jaunieši nodarbojas ar spontānām, iepriekš neplānotām aktivitātēm.
  • Emocionālā pretestība pret alkohola lietošanu mazinās līdz ar alkohola lietošanas uzsākšanu. Tiem jauniešiem, kuri vairākas reizes ir lietojuši alkoholu, tas biežāk asociējas ar pozitīvām vai neitrālām emocijām.
  • Visbiežāk alkohols pirmo reizi tiek pamēģināts mājās. Tie jaunieši, kuri alkoholu ir lietojuši vairāk, kā vienu reizi, pirmo reizi to biežāk ir mēģinājuši ciemos pie draugiem vai paziņām.

Vieta, kur pirmo reizi lietots alkohols

Majaslapa1

Bāze, Jaunieši, kuri ir mēģinājuši lietot alkoholu, n=756; jaunieši, kuri lieto alkoholu, n=324.

 

  • Vairumā gadījumu vecāki zina/ ir informēti par alkohola lietošanu jauniešu vidū, īpaši, ja jaunieši alkoholu lietojuši vairāk, kā vienu reizi. Turpretī, tie jaunieši, kuri nav lietojuši alkoholu, ievērojami biežāk uzskata, ka vecāki nekad nelieto alkoholu viņu klātbūtnē.
  • Par alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību pilnībā pārliecināti ir jaunieši, kuri alkoholu nelieto. Jo biežāk jaunieši ir lietojuši alkoholu, jo mazāka ir to pārliecība par alkohola kaitīgumu. Arī mīti par alkohola lietošanas likumisko un sociālo pusi biežāk izplatīti ir alkoholu lietojušo jauniešu vidū.
  • Galvenie informācijas avoti par alkoholu un tā lietošanas sekām jauniešu vidū ir skola un internets. Tie jaunieši, kuri lieto alkoholu biežāk informāciju šobrīd saņem no apkārtējiem – pieaugušajiem, ģimenes locekļiem, draugiem.

Ar plašāku pētījuma rezultātu atspoguļojumu varat iepazīties šeit:

Par ar pētījumu

Longitudinālais pētījums tiks veikts periodā no 2015. līdz 2018. gadam, sekojot līdzi šī mācību gada 7.klases skolēnu alkohola lietošanas ieradumiem  līdz pat 9.klasei. Pētījuma mērķis ir gūt ieskatu Latvijas skolēnu attieksmi un patēriņu veidojošajos faktoros un iespējās tos kontrolēt. Pētījumā piedalīsies  tās pašas klases 3 gadu griezumā, lai varētu sekot līdzi izmaiņām skolēnu attieksmē un situācijā. Skolēnu un klašu līmenī aptauja ir anonīma, netiek jautāta konfidenciāla informācija un personas dati. Sniegtās atbildes tiek analizētas tikai apkopotā veidā.

Pētījuma datu tabulas ir pieejamas šeit.

Plašāka pētījuma prezentācija ir pieejama šeit.

 

 

Publikācijas par pētījuma pirmo vilni:

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/599153-13_gados_alkoholu_ir_pameginajusi_jau_43_skolenu

http://m.la.lv/sabiedriba-janoskano-pret-nodzersanos/

http://ventspils.pilseta24.lv/zina?slug=petijums-atklaj-plasu-alkohola-pameginasanas-izplatibu-13-gadigu-skolenu-vidu-aa43922e8a/1550271

http://www.leta.lv/home/important/296D2FA6-D074-4C6A-BDE1-B4B7BAA086FB/

http://apollo.tvnet.lv/zinas/pusaudzu-alkoholisms-latvija-ir-sasniedzis-satraucosu-limeni/723433

http://nra.lv/latvija/165680-dala-skolenu-jau-13-gadu-vecuma-pameginajusi-lietot-alkoholu.htm

http://www.reitingi.lv/lv/news/gimene/104441-izpetits-alkoholu-lietojosa-latvijas-jauniesa-profils.html

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/216655/sokejosi-petijuma-rezultati-13-gados-alkoholu-ir-pameginajusi-43-skolenu

http://www.irlv.lv/en/2016/3/9/dzersana-kas-sakas-berniba