Latvijā ir vairākas iestādes, kurās ir iespējams saņemt kvalitatīvu palīdzību gadījumos, kad bērnam ir nopietna aizraušanās ar alkoholu, tabaku vai narkotikām, kā arī dažādiem procesiem (azartspēles, TV skatīšanās, datoratkarība).

Valsts apmaksātu palīdzību bērniem var saņemt  šādās ārstniecības iestādēs:

  1. Valsts SIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra” Narkoloģiskās palīdzības dienestā jaunietis var saņemt ambulatoru un stacionāru palīdzību.

Sertificēta narkologa konsultācijas var saņemt Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorajā nodaļā Tvaika ielā 2 (tālrunis reģistratūrā 67080193) un ambulatorajā centrā “Pārdaugava” Ļermantova ielā 1 (ārsta – narkologa tālrunis 67715144).

Konsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta vispārējais veselības stāvoklis, uzstādīta diagnoze un izvēlēta ārstēšanās metode. Pusaudžiem ir iespēja ārstēties staticionārā vai kādā no pusaudžu rehabilitācijas iestādēm.

Stacionārā palīdzību ir iespējams saņem Tvaika ielā 2 (uzņemšanas nodaļas tālrunis 67080142). Valsts budžeta apmaksātie pakalpojumi tiek sniegti pēc ārsta – narkologa nosūtījuma.

  1. Slimnīcā “Ģintermuiža” pusaudžiem ir iespēja iziet motivācijas programmu pusaudžiem un obligātās ārstēšanas kursu (tālrunis reģistratūrā 63022770).
  2. Rehabilitācijas centrā pusaudžiem “Saulrīti” Lielstraupē (centra vadītājs Sergejs Parfenkovs – 64134745) ir iespēja iziet 3, 6, 12 vai 18 mēnešu garu rehabilitācijas kursu, kura mērķis ir panākt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas. ( 1-1,5 gadu gara rehabilitācijas programma). Lai kļūtu par iestādes audzēkni, nepieciešams vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums ar lūgumu uzņemt bērnu, narkologa atzinums un ģimenes ārsta izraksts par bērna vispārējo veselības stāvokli.

Narkoloģisko palīdzību ir iespējams saņemt visā Latvijā, ar visām iestādēm iepazīstoties šeit: http://www.spkc.gov.lv/narkologiska-palidziba/.