Tāpat kā bērni iemācās no vecākiem un citiem cilvēkiem manieres, uzvedību, reakciju, tā viņi iemācās arī veidot attieksmi pret alkoholu un citām atkarību izraisošām vielām.

Kā vecāku uzvedība palīdz attālināt vai novērst jaunieša pirmo pieredzi

Bērniem jau ļoti agrā vecumā veidojas viedoklis par alkoholu. Pat, ja bērniem pēc paskaidrošanas ir skaidrs, ka tas ir pieaugušo dzēriens, bērni turpina vērot, kā uzvedas pieaugušie un kāda ir alkohola vieta ikdienā un svētkos. Lai gan vēlāk bērna viedokli sāk ietekmēt arī sabiedrība, skola, mediji, filmas un draugi, pirmais iespaids rodas tieši ģimenē.

  1. Veidojiet labu piemēru ģimenē

Viens no svarīgākajiem veidiem ir parādīt bērnam, ka alkohols nav svarīga lieta un ka to nelieto ģimenes pasākumos, vakariņās un svētkos. Alkoholam ģimenē nevajadzētu parādīties arī ikdienā un vakaros, lai “atslēgtos no stresa”. Parādiet bērnam, ka ir daudz labāki veidi, kā tikt galā ar stresu un grūtībām, piemēram, fiziskas aktivitātes, mūzika, problēmu pārrunāšana ar ģimenes locekļiem vai tuvākajiem draugiem.

Savos stāstos bērnam nestāstiet, ka alkohols ir labs, garšīgs vai palīdz atslābināties. Pārliecinieties, ka jūsu stāsti par alkohola lietošanu nerada iespaidu, ka alkohols padara visu skaistāku, jautrāku un aizraujošāko. Šos viedokļus bērns iemācās kā normālus, un izmanto brīdī, kad jutīsies “pieaudzis” un gribēs darīt tāpat kā tētis vai mamma.

“Lietojot alkoholu, nepiedzerties bērnu klātbūtnē. Jābūt kādiem ģimenes svētkiem, kad alkohola lietošana ir pilnīgi izslēdzama, piemēram, bērnu ballītes. Varat pat izdomāt, kuros svētkos alkoholu nelietosiet ne jūs, ne jūsu viesi. Arī viņiem tas liks aizdomāties par alkohola lietošanas paradumiem,” iesaka narkoloģe Ilze Maksima.

Ja vecākie bērni jau ir tīņi vai pilngadīgi, svarīgi, lai viņu neveicinātu jaunāko bērnu alkohola pamēģināšanu, kā arī aizsargātu jaunākos no vienaudžu spiediena pasākumos. Šo ir svarīgi pārrunāt ar vecākajiem bērniem.

  1. Ierobežojiet alkohola un cigarešu pieejamību mājās

Ja jūsu mājās atrodas alkohols un cigaretes, pārliecinieties, ka jūs zināt, cik daudz tā ir un kur tas atrodas. Pārliecinieties, ka pudeles un cigarešu paciņas nepazūd.

Skaidri informējiet savu bērnu, ka alkohols nav paredzēts bērniem un ka jūs neatbalstāt alkohola lietošanu līdz bērna pilngadībai. Paskaidrojiet, ka šāds noteikumus ir paša bērna labā, lai viņš varētu izaugt gudrs, vesels un sasniegt savus mērķus.

Ja pie jums mājās bērns rīko ballīti, vienojieties par noteikumiem gadījumos, kad jūs esat mājās un kad neesat. Atbalstiet bērna lēmumu aicināt uz mājām draugus, ja kāds no vecākiem ir mājās. Tas palīdzēs iepazīt bērna draugus un izprast viņu izklaides. Ja paši neesat uz vietas, noteikti pārliecinieties, ka bērniem nav pieejams alkohols un cigaretes no jūsu pašu krājumiem. Vienojieties ar savu atvasi par noteikumiem mājas ballītē, par situācijām, kurās viņam jāzvana vecākiem un kurās – atbildīgajiem dienestiem.

  1. Uzturiet kontaktus ar citiem vecākiem

Iepazīšanās ar bērna draugu vecākiem palīdz veidot drošāku vidi savai atvasei. Tas var palīdzēt izprast pašu draugu ģimenes stāvokli un paradumiem. Ja jums ir draugu vecāku telefona numuri, jūs vajadzības gadījumā varat ar viņiem sazināties par tuvojošu pasākumu vai uzzināt par viņu lēmumiem attiecībā uz kādu pasākumu. Jūs varat sazināties ar vecākiem, ja pie viņiem ir plānota ballīte, lai noskaidrotu, vai mājās būs kāds atbildīgs pieaugušais.

Visticamāk arī draugu vecāki nevēlas, lai ar viņu bērnu notiek kas slikts un viņš eksperimentētu ar kādām atkarību izraisošām vielām. Jūs noteikti varat atrast veidus, kā sadarboties, piemēram, atvest bērnu mājās vai arī paziņot par kādiem starpgadījumiem.

Noderīgi ir uzturēt kontaktu arī ar skolotāju un skolēna klases biedru vecākiem. Tas palīdz ātrākai informācijas apritei un vienotai reakcijai preventīvi un dažādos starpgadījumos.

  1. Definējiet noteikumus un sekojiet tiem

Pārliecinieties, ka ģimenē ir vienoti noteikumi konkrētām situācijām. Svarīgi, lai šos noteikumus ievērotu un pārzinātu ne vien abi vecāki, bet arī tuvākie radinieki un vecvecāki. Būtiski, lai noteikumus patiešām ievēro visa ģimene. Noteikti pārliecinieties, lai jaunietis saprot, kādēļ katrs noteikums ir izvirzīts un ka jaunietim ir skaidrs noteikuma limits un forma.

Arī sekām noteikumu neizpildes gadījumā ir jābūt skaidrām. Tām ir jābūt atbilstošām un skaidri saprotamām. Tā jūs mazināsiet jaunieša sajūtu, ka sekas nav godīgas.

“Ja izmantojiet sodus, tad jābūt skaidri noteiktām arī uzslavām, novērtējuma veidiem. Jaunieti jāuzslavē un jānovērtē par to, ko viņš ir izdarījis pareizi un ievērojis noteikumus. Svarīgi, lai vecāku uzmanība būtu adekvāta gan par negatīvo, bet arī par pozitīvo,” stāsta narkoloģe Ilze Maksima.