Vecāku un aizbildņu aktīva iesaistīšanās ir būtiska, lai atliktu vecumu, kurā pamēģina alkoholu, kā arī mazinātu alkohola patēriņu vēlākos gados.

Kā kopīgas aktivitātes palīdz attālināt vai novērst jaunieša pirmo pieredzi

 

Ģimene veido bērna pirmo iespaidu un attieksmi pret alkoholu. Pievēršot uzmanību bērna aktivitātēm, kā arī kopīgām laika pavadīšanās reizēm, kā arī paspilgtinot dažādus ar alkohola lietošanu saistītus riskus, ir iespējams atlikt to brīdi, kad jaunietis pirmo reizi izmēģina alkoholu.

  1. Aizpildiet laiku ar hobijiem

Pētījumi liecina ka jaunieši bieži vien sāk un regulāri lieto alkoholu, jo viņiem nav citu nodarbju un kaut kā ir jāaizpilda laiks. Kā attaisnojums tiek minēts arī stress un “atslēgšanās” no skolas problēmām.

Šo var risināt ar aktīvāku iesaistīšanos dažādos hobijos, sporta aktivitātēs, klubos, regulārās radošās nodarbēs. Svarīgi sekot līdzi tam, kas bērnam ir aktuāli, izdodas un sagādā prieku. Ārpusskolas nodarbības palīdzēs bērnu regulāri nodarbināt, sniegt gandarījumu un izpratni par mērķiem. Sportiskas un radošas aktivitātes var arī kopumā uzlabot jūsu bērna labsajūtu, veselību, fizisko sagatavotību, emocionālo briedumu, paplašināt redzesloku un draugu loku. Sasniegumi un regulāra izaugsme var uzlabot pašvērtējumu, kas ir īpaši kritisks tīņu vecumā.

  1. Pavadiet laikā kopā

Ieviesiet ģimenē konkrētus laikus nedēļā, kurus pavadīsiet kopā. Piemēram, kopīgs galda spēļu laiks, kopīgi hobiji, ģimenes tradīcijas vai kopīgas ēdienreizes. Īpaši kopīgas ēdienreizes palīdz atrast laiku sarunām, labāk izprast savas atvases un uzzināt vairāk par viņu aktivitātēm un mērķiem. Kopīgi pavadīts laiks palīdz veidot uzticību un veicina to, ka jaunietis pie jums nāks brīdī, kad būs radušās problēmas.

Mēģiniet rast kopīgus hobijus ar savu bērnu ikdienai, brīvdienām un svētkiem. Tā var būt kopīga riteņbraukšana sestdienas vakaros, rokdarbi, ēst gatavošana, galda spēles, kultūras pasākumi vai jebkas cits, kas vecākiem un bērniem interesē.

  1. Nodrošinieties ar faktiem

Pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz informācijas un fakti par atkarību izraisošām vielām, lai jūs spētu argumentēt savu viedokli brīdī, kad alkohols un citu atkarību izraisošo vielu lietošana kļūs par aktuālu tematu. Šis palīdzēs arī konstruktīvi pastāstīt, kādēļ pieaugušie lieto alkoholu, kādas ir sekas un riski, kā arī to, kādēļ nevēlaties, lai jaunietis lietotu alkoholu agrā vecumā un vispār. Pētījumi liecina, ka vecāki bieži vien izvēlas runāt par sociālajiem riskiem, kas rodas, lietojot alkoholu, bet vecāki nemin veselības problēmas, kas var rasties no pārmērīga alkohola patēriņi. Galvenokārt, šāda situācija rodas, jo trūkst zināšanu, nav personīgas pieredzes šādās problēmās vai arī alkohola smagos riskus ir grūti iepīt ikdienišķā sarunā.

Tomēr šādās sarunās svarīgi ne tikai stāstīt, bet arī ieklausīties jaunietī un uzdot viņam jautājumus.  Jaunietim ir svarīgi būt sadzirdētam. Iespējams, ka jaunietim skolā jau ir stāstīti “garlaicīgie fakti”, līdz ar to ar jautājumiem var atsvaidzināt jaunietim jau zināmās lietas. Tas palīdzēs saprast, kādi argumenti varētu strādāt un par ko jaunietim trūkst informācijas vai izpratnes.

  1. Izmantojiet iespēju sarunai

Bieži vien televīzijā, ziņās, ikdienas sarunās “uzpeld” sadzīviskas vai riskantas tēmas par atkarībām, drošību un lēmumu pieņemšanas sekām. Svarīgi ir izmantot šīs iespējas, lai uzsāktu sarunas ar jaunieti. Jūs varat pārrunāt redzēto, papildināt ar savu pieredzi, kā arī lūgt jaunieti pastāstīt, kā viņš šīs lietas saprot un ir pieredzējis.

Potenciāli šīs situācijas sarunai var izveidoties, skatoties kādu raidījumu, ziņas, filmu vai youtube video. Šīs sarunas var iniciēt arī caur izglītojošām galda spēlēm. Piemēram, Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļa ir izveidojusi vairākas galda spēles bērniem un jauniešiem par dažādām ar drošību saistītām tēmām.

Sarunās centieties neizmantot vārdus “tad, kad tu pamēģināsi”, bet gan “ja tu pamēģināsi”. Tādējādi jūs bērnam radāt izvēli – mēģināt vai izvēlēties nekad nemēģināt. Pretējā gadījumā jūs bērnam neviļus rodas izpratne, ka alkohola pamēģināšana ir neizbēgama.