Lai uzlabot skolēnu sniegumu mācībās un skolas sociālajā dzīvē, svarīga ir vecāku iesaiste. Tai vajadzētu būt vairāk nekā tikai ierašanās uz vecāku sapulci, kādu klases vakaru un izlaidumu. Kā radīt vidi, kurā vecāki jūtas kā daļa no kopienas un daļa no skolas kultūras? Īpaši vidusskolā vecāku iesaiste strauji sarūk. Daļēji atbildīgi ir skolotāji – šķiet, ka bez ekskursijām un klases vakariem vairs nav veidu, kā vecākus sasniegt. Daļēji atbildīgi ir vecāki – daudzi nejūtas ērti būt skolā savas pieredzes, izglītības, valodas nezināšanas vai aizņemtības dēļ. Vecāki, īpaši vecākajās klasēs, vēlas dot skolēniem vairāk brīvības, tomēr ir šaura līnija starp neatkarības došanu un neiesaistīšanos skolas dzīvē vispār.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Skolas ietekme uz skolēnu izaugsmi visiem ir zināma, tomēr pētījumi liecina, ka būtisks ir arī vecāku, skolotāju un sabiedrības kopdarbs. Balstoties uz ASV skolas pamešanas novēršanas centra pētījumiem (DropOutPrevention.org), vecāku iesaiste:

 • palielina skolēna sasniegumus,
 • samazina skolēna stundu un skolas neapmeklēšanu,
 • samazina varbūtību, ka skolēns pametīs skolu,
 • samazina alkohola pārmērīgu lietošanu.

Īpaši iegūst skolēni no riskantākām vidēm un tie, kas mācības atpalikuši.

Kā veicināt ģimenes iesaisti? – iesaka izglītības konsultante Līsa Dabbs

 1. Iesaistei jāsākas jau sākumskolā un pamatskolā

Ļoti būtiska ir vecāku iesaiste jau pirmajām klasēm. To ir vieglāk panākt, jo vecākiem vēl ir interese. Tas ir laiks, kad veidot stipru klases vecāku kolektīvu. Ideāli, ja šis kolektīvs saglabājas arī uz vidusskolas klasēm. Tomēr vidusskolā parasti nomainās klase vai skola, un tas var būt satraucoši ne vien skolēnam, bet arī viņu vecākiem. Tādēļ skolotājam joprojām vajadzētu veidot vecāku saliedēšanas pasākumus, gluži tāpat kā mazajās klasēs.

 1. Izveido vecāku konsultatīvo padomi

Svarīgi, ka padomē ir ne vien aktīvākie un skaļākie vecāki, bet arī tie vecāki, kuri pārstāv kāda veida mazākumu – nelabvēlīgākas vides, cittautieši vai vientuļie vecāki. Šiem vecākiem, iespējams, būs nepieciešams lielāks skolotāja atbalsts, lai viņi taptu sadzirdētu un spētu ietekmēt lēmumus. Vecāku padomei var organizēt tikšanās ar direktoru, kā arī šie vecāki var kļūt par atbalsta personām pārējiem vecākiem dažādos bērnu audzināšanas jautājumos.

 1. Nes skolas informāciju tur, kur ir vecāki

Bieži vecākus biedē skolas vide, tādēļ svarīgi nest skolas informāciju “ārā” – pie vecākiem. Iespējams, tos var apciemot mājās vai kādās vietās, kur vecākus var biežāk satikt. Var veidot vecāku WhatsApp grupas.

 1. Izmanto vietējos ziņu kanālus

Padariet skolas notikumus par pilsētas notikumiem. Lielajās pilsētās šo realizēt varētu būt grūtāk, bet mazākās var izmantot vietējās avīzes, pilsētas interneta portālu un sociālo tīklu kontus, kā arī sadarboties ar vietējiem veikaliem, kultūras namu, kafejnīcām un citām apmeklētām vietām.

 1. Noskaidro, kas  vecākiem rūp

Lai labāk uzrunātu un saprastu konkrētos vecākus, ir labi izveidot aptauju, kurā noskaidrot vecāku vajadzības un grūtības, ar kurām viņi saskaras. Grāmatas 154.lpp varēsiet atrast tēmu piedāvājumus anketai. Pēc tam šos jautājumus var pārspriest kopā ar vecākiem neformālā vidē – iespējams, pat ārpus klases telpām.

 1. Sazinies par labo

Bieži zvans no skolas rada vecākiem satraukumu, jo šķiet, ka tas vienmēr nes līdzi sliktas ziņas, disciplīnas problēmas, sliktas sekmes. Mazas labās ziņas un uzslavas par bērna progresu var spert lielu soli vecāku iesaistē, uzticībā un attiecībās ar skolotāju un skolu.

 1. Palīdzi vecākiem augt

Neviens nemāca, kā būt par vecāku un kā audzināt bērnu. Skola var palīdzēt vecākiem kopumā kļūt par labākiem vecākiem. Piedāvājiet vecākiem (kopā ar vecāku padomi) organizēt mācības vecākiem – kā meklēt interesējošo informāciju internetā, kā atrast informāciju skolas mājaslapā un e-klasē, kur atrast skolotāju kontaktus utt. Tēmas var kļūt specifiskākas – par bērnu audzināšanu, dažādām kritiskām situācijām un problēmsituāciju risinājumiem. Idejas tematiem atradīsiet grāmatas 155.lpp.

 1. Uzstādiet mērķus kopā

Ar klases vecākiem mēģiniet gada sākumā uzstādīt kopīgus mērķus – kādus mēs vēlamies mūsu bērnus un kādu sadarbību starp skolu un vecākiem; ko vajadzētu uzlabot katrai pusei; kā mēs gribam palīdzēt mūsu skolēniem pilnveidot zināšanas un prasmes kā skolā, tā mājās. Katrā vecāku sapulcē var pie šiem mērķiem atgriezties, lai saprastu, kā veicas to īstenošanā un pie kā vajadzētu strādāt vairāk. Sīkāka informācija grāmatas 151.lpp.

 

Raksts tapis, iedvesmojoties no Edutopia.com