Pieaugušie informāciju uztver mazliet savādāk kā bērni, tādēļ dažreiz vecāku sapulcēs vai privātās sarunās ar vecākiem šķiet, ka teiktais tā īsti nesasniedz “dzirdīgas ausis”. Pieaugušie salīdzina teikto ar to, ko viņi paši jau domā. Viņi vērtē teikto, bet bieži vien tikai virspusēji, dzirdot to, ko vēlas, nevis to, kas tiek reāli teikts.

Spriedums, vērtējums vai tiesājoša attieksme ir tad, kad klausītājam, vienkārši sakot, ir viedoklis par kādu/kaut ko. Un šis viedoklis ieklasificē teikto kategorijās labs/slikts; melns/balts, der/neder, jā/nē.

Mēs neapzināti izmantojam spriedumus, vērtējumus un tiesāšanu daudz biežāk, kā mums pašiem patiktos to atzīt. Faktiski, sadzīvē mēs nepārtraukti vērtējam.

12 situācijas, kurās pieaugušie klausās, bet neuztver teikto:

 1. Salīdzināšana ar to, ko jau zinu – tas kas tiek dzirdēts tiek uzreiz arī salīdzināts, pārtraucot runātāju.
 2. Domu nolasīšana – tas, kas tiek dzirdēts, tiek „pabeigts saviem vārdiem”, pārtraucot runātāju.
 3. Gatavošanās savai runai – pa to laiku, kad runātājs runā, tiek izdomāta atbilde, kura arī tiek izteikta pauzē. Šajā laikā cilvēks sarunājās ar sevi, bet nedzird otra teikto.
 4. Filtrēšana tiek „izrauti” atsevišķi vārdi no konteksta un uz tiem būvēta saruna.
 5. Vērtēšana – runātāja teiktais tiek vērtēts „Šitā teikt nevajag” vai „Tas labi, ka tu to pateici”.
 6. Aizsapņošanās  – izkrišana no tēmas, domāšana par kaut ko citu, nedzirdēšana.
 7. Identificēšanās – klausītājs identificē ar sevi, sakot „Es ļoti labu zinu, kā tas ir, man arī tā bija!”
 8. Padomu došana – klausītājs uzreiz dod padomu „Jums jādara tā!”
 9. Apstrīdēšana  – pēc noklausīšanās „noliek pie vietas”: „Tas nav pieņemami” vai „Tā neviens nedara!”, vai „Vajag darīt tā un šitā, tad es ar jums varēšu runāt.”
 10. Cenšanās būt pareizam  – klausītājs sagroza faktus uz „pareizo pusi”, „piesauc pagātni”, lai panāktu savu.
 11. Novirzīšanās no tēmas – klausītājs ņem vienu momentu no runātāja teiktā un to attīsta, novirzoties no tēmas.
 12. Plakātošana  – Wow! –pārspīlēšana -  „Jūs strādājat? Wow! Tas taču ir lieliski!!! Par trauku mazgātāju? Fantastiski!!!!”

Ja Jūs jūtat, ka Jūsu sarunu biedrs ir nokļuvis kādā no šīm situācijām sarunā, ar cieņu centieties atgriezt viņu pie sarunas temata. Ir labi pamanīt arī tās reizes, kad mēs paši neiedziļināmies sarunā, bet gan nokļūstam kādā no šī situācijām.

Veiksmi sarunās jaunajā mācību gadā!