IEDROŠINI JAUNIEŠUS TIKT SADZIRDĒTIEM

Seko līdzi mūsu jaunumiem un uzzini par dažādiem konkursiem jauniešiem!

Jaunumi

Skolotāju pieredzes stāsti “Ballītē”

Ko praksē nozīmē uzdevums “Ballīte”? Jautājām skolotājiem, kuri šajā semestrī tos pamēģinājuši. Kādā no rudens semināriem kāda skolotāja secināja: Bērnu atbildes ir diezgan paredzamas un tieši tādēļ ir iespējami preventīvi pasākumi!” …

Kā klasē veidot diskusiju?

Sarunās ar skolotājiem daudz esam dzirdējuši šaubas par iespēju klasē uztaisīt diskusiju. Skolēni runā reizē, neklausās vai arī izskatās tikai daži. Jautājām formālās un neformālās izglītības pārstāvjiem – ko viņi …

Skolotāju aptaujas rezultāti

Paldies visiem, kas aizpildīja anketu par metodiskā materiāla “Runājot par alkoholu” izmantošanu klasē. Aptaujā skolotāji min, ka visbiežāk izmanto “Runājot par alkoholu” uzdevumus audzināšanas stundās un sociālo zinību stundās. Materiāla uzdevumi …

Semināri 2015.gada rudens brīvdienās

Arī šajās rudens brīvdienās jūsu kolēģi – skolotāji, skolas psihologi un sociālie pedagogi – tiek aicināti piedalīties semināros “Alkohola prevencijas metožu apgūšana darbam klasē” visā Latvijā. Ja jūsu skola arī atrodas …